/ Tjänster

Printprodukter

Söndag 26/9 2021
Printprodukter

Vi trycker det du behöver

Exempel på vad vi producerar är följande:

  • kundtidningar
  • affischer
  • storbildsutskrifter
  • presentationsmaterial
  • böcker mm.

En kundtidning är en relationsbyggare!

En kundtidning är en relationsbyggare som få andra former av marknadsföring kan matcha. Här har du möjligheten att beskriva ditt företag ur ett utifrån och in perspektiv. Att beskriva ditt företags förträfflighet ur kundernas perspektiv och intresseområden. Det är ett unikum inom reklam att kunna nå dina kunder i en avslappnad miljö då de sitter lugnt ned och läser, kanske i hemmamiljö. Du har dessutom mängder med material som kan korsbefruktas med andra kanaler som bolaget använder sig av i sin kontakt med kunderna.

Kundtidningar kallas 25-minutersmediet
Det finns många undersökningar från bland annat Europa och USA som jämför olika typer av reklam och marknadsföring. Den röda tråden i resultaten är kundtidningars överlägsna förmåga att fånga och behålla mottagarnas uppmärksamhet. Det gör de så pass bra att kundtidningar kallas för 25-minutersmediet, efter den genomsnittliga lästiden.

Här är ytterligare några exempel på kundtidningars effekt och genomslag. Siffrorna är ett genomsnitt för resultaten i internationell forskning och presenteras av APA Advantage Study:

  • Kundtidningar ökar varumärkeslojaliteten med över 30 procent
  • Nästan 50 procent agerar på ett önskvärt sätt efter att ha läst en kundtidning
  • Kundtidningar ökar försäljningen med i genomsnitt 8 procent.
  • En av fyra läser varje nummer mer än tre gånger
  • Två tredjedelar sparar tidningen i en vecka eller mer

Hör av dig så pratar vi vidare.