/ Tjänster

Printprodukter

Onsdag 26/2 2020
Printprodukter

Vi trycker det du behöver

Exempel på vad vi producerar är följande:

 • kundtidningar
 • affischer
 • storbildsutskrifter
 • presentationsmaterial
 • böcker mm.

ChilliPrint – Beställ unika affischer via vår nya hemsida

Med början 2018 satsar vi på att skriva ut unika och vackra affischer vars motiv finns online på vår nya hemsida chilliprint.se. Vi lägger kontinuerligen till nya motiv inom olika kategorier som vi tror tilltalar olika målgrupper. Om du saknar någon kategori får du gärna höra av dig. Självklart skriver vi även ut affischer/posters med dina egna bilder.

En kundtidning är en relationsbyggare!

En kundtidning är en relationsbyggare som få andra former av marknadsföring kan matcha. Här har du möjligheten att beskriva ditt företag ur ett utifrån och in perspektiv. Att beskriva ditt företags förträfflighet ur kundernas perspektiv och intresseområden. Det är ett unikum inom reklam att kunna nå dina kunder i en avslappnad miljö då de sitter lugnt ned och läser, kanske i hemmamiljö. Du har dessutom mängder med material som kan korsbefruktas med andra kanaler som bolaget använder sig av i sin kontakt med kunderna.

Kundtidningar kallas 25-minutersmediet
Det finns många undersökningar från bland annat Europa och USA som jämför olika typer av reklam och marknadsföring. Den röda tråden i resultaten är kundtidningars överlägsna förmåga att fånga och behålla mottagarnas uppmärksamhet. Det gör de så pass bra att kundtidningar kallas för 25-minutersmediet, efter den genomsnittliga lästiden.

Här är ytterligare några exempel på kundtidningars effekt och genomslag. Siffrorna är ett genomsnitt för resultaten i internationell forskning och presenteras av APA Advantage Study:

 • Kundtidningar ökar varumärkeslojaliteten med över 30 procent
 • Nästan 50 procent agerar på ett önskvärt sätt efter att ha läst en kundtidning
 • Kundtidningar ökar försäljningen med i genomsnitt 8 procent.
 • En av fyra läser varje nummer mer än tre gånger
 • Två tredjedelar sparar tidningen i en vecka eller mer

Vill du synas lite större?

Med vår storbildsskrivare kan vi tillverka:

 • bilder i fyrfärgstryck på väderbeständig tejp, tyg, annonsrutor av olika material, papper etc.
 • annonsrutor, affischer, foto och dekaler
 • kringprodukter för mässmaterial t.ex. rollus-ställ, banderoller, informationsmaterial mm.

Vår skrivare klarar upp till 120 cm bredd. Vi jobbar även med mindre beställningar och med korta produktionstider.

Vi är dock inte begränsade till tidigare erfarenheter utan kan med all säkerhet finna en passande lösning för dig om du behöver hjälp inom detta område.

Hör av dig så pratar vi vidare.