/ Kundcase

Villa Västerbotten

Fredag 22/10 2021

Historia

Villa Västerbotten, nu med utökad upplaga tillsammans med Umeåguiden. Magasinet distribueras till hushållen i Vännäs, Nordmaling och Umeå. Dessutom så distribueras den till villorna i hela Västerbotten. Vårens nummer av Villa Västerbotten är även officiellt mässmagasin till Nolia Trädgård 26-28 april.

Vi når er målgrupp!

Villa Västerbotten är en länstäckande tidning som distribueras i 70 000 ex. Tidningen har i 25 år verkat för länets villaägare. Villaägaren är en stark målgrupp som ständigt har projekt för renovering, förnyelse och inredning för sitt boende. Som annonsör har du en fantastisk möjlighet att nå ut till målgruppen. Som husägare i Västerbotten är förhållandena, då det kommer till frågor rörande energi, dränering, isolering & utomhusmiljön mm. inte desamma som i de södra delarna av vårt avlånga land.

0
0
0

Mer information

Hemsida: umeaguiden.se/villa-vasterbotten
Blädder: issuu.com
Facebook: facebook.com/villavasterbotten.se/
Telefon: 090-349 30 40
E-post: maila Chillimedia


Bild: Villa Västerbotten