/ Kundcase

Tidningen Spira

Fredag 22/10 2021

En lokal tidning om tro och livsfrågor!

Spira är en lokal tidning om tro och livsfrågor som delas ut gratis till alla hushåll i Umeå och Tavelsjö.

Spira ger stort utrymme åt porträtt och reportage med ett personligt och lättillgängligt tilltal. I nyhetsmaterialet granskas och speglas tendenser inom kyrkan och samhället. Tidningens intervjupersoner och perspektiv är övervägande lokala.

  • 6 nummer per år
  • Utgivare: Svenska kyrkan i Umeå
  • Delas ut gratis till alla hushåll i Umeå och Tavelsjö
  • Ansvarig utgivare: Georg Andersson

0
0
0

Mer information

Hemsida: tidningenspira.se
Facebook: facebook.com/tidningenspira/
Blädder: issuu.com
Telefon: 090-349 30 40
E-post: maila Chillimedia


Bild: Spira