/ Kundcase

Länskrysset

Fredag 22/10 2021

Norrlands egen krysstidning

Länskrysset är en Korsordstidning där vi har ett samarbete med Länstrafiken i Västerbotten och Norrbotten. Tidningen distribueras till Länstrafikens Busstationer i Västerbottens- samt Norrbottens län. Länskrysset är norrlands egna krysstidning – en klassiker med kvalitet och kunskap. Formatet är lätthanterligt ombord på bussen och enkelt att ta med.

Länskrysset är fylld med roliga och lättsamma, ofta ortsrelaterade kryss, krypton, soduko och andra ordlekar för stora och små. Du finner alltid en lokalt förankrad känd profil på omslaget.

Vill du annonsera?

Du som annonsör når ut till en bred skara människor, då tidningen finns tillgänglig och synlig för alla bussresenärer i Västerbotten samt Norrbotten. Totalt sett finns tidningen på minst 100 olika platser i Västerbottens- och Norrbottens län. Detta innebär långa exponeringstider till en oerhört förmånlig investeringskostnad för annonsören. Länskrysset kommer tack vare att den trycks i magasinsform på fint papper, kännas både rolig och intressant för användaren.

0
0
0

Mer information

Hemsida: lanskrysset.se
Blädder: issuu.com
Telefon: 090-349 30 40
E-post: maila Chillimedia


Bild: Länskrysset